Twinning Vereniging Graft-De Rijp

Wat is Twinning?

Het ontstaan van Twinning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de oprichting in 1979 kon men niet vermoeden dat de Twinning Vereniging zelfs ruim na de eeuwwisseling nog steeds springlevend zou zijn en dat de contacten tussen Chalfont St. Giles en Graft-De Rijp nog altijd hartverwarmend verlopen.

In 1979 leefde de gedachte aan de eenwording van Europa en de Europese gedachte met betrekking tot vrede en vriendschap tussen verschillende volkeren.

De toenmalige burgemeester van de gemeente Graft-De Rijp, mevrouw M. de Jong-Meijer, vond dat ook Graft-De Rijp daaraan een steentje kon bijdragen en zij was van mening dat "twinnen" of "jumelage" daarvoor een prima middel zou kunnen zijn.

Het woord "twinnen" komt van het Engelse woord "twins", dat tweeling betekent. In dit verband betekent het, het aangaan van vriendschapsbanden met een andere gemeente in Europa.

 

 

Via de Raad van Europa kwam men in contact met de Engelse plaats Chalfont St. Giles. Nadat de gemeenteraad officieel met de Twinning had ingestemd, werd de "Twinning Vereniging Graft-De Rijp" opgericht en gevraagd de uitvoering van de vriendschappelijke betrekkingen op zich te nemen.

In 1990 ontstonden er contacten tussen de RK-parochie van Graft-De Rijp en Trzcińsko Zdrój, een klein plaatsje in het noordwesten van Polen. Er werd niet alleen financiële en materiële steun gegeven, maar de Polen wilden ook graag kennis opdoen, zoals op het gebied van moderne bedrijfsvoering en organisatie.

 

 

 

 

 

Toen van Poolse zijde de wens geuit werd om de banden tussen Trzcińsko Zdrój en Graft-De Rijp een meer officieel karakter te geven, kwamen de kennis en ervaring, die de Twinning Vereniging inmiddels door de banden met Chalfont St. Giles had opgedaan, goed van pas.

Ook de gemeenteraad van Graft-De Rijp stemde in met het aangaan van officiële vriendschapsbanden en zo werd op 18 november 1993 een raadsbesluit aangenomen waarin besloten werd de bestaande contacten officieel te bekrachtigen en naast het Engelse Chalfont St. Giles, een vriendschapsband aan te gaan met het Poolse Trzcińsko Zdrój. 

 

 

 

 

 

 

 

OORKONDES

 

Beeld:

800 * 600

1024 * 768

1200 * 900

1600 * 1200