Twinning Vereniging Graft-De Rijp

Waarom Twinning?

 

 

 

 

 

 

 

“Vreemdelingen bestaan niet;

er zijn alleen vrienden die wij nog niet ontmoet hebben.”

 

 

 

In 2019 was het 40 jaar geleden dat de toen nog zelfstandige gemeente Graft-De Rijp vriendschapsbanden met Chalfont Saint Giles is aangegaan. Het was echter ook het jaar dat 25 jaar geleden vriendschapsbanden met Trzcińsko Zdrój zijn aangegaan.

In 2019 onderhielden wij dus al 40 jaar vriendschapsbanden met Chalfont Saint Giles in Engeland en 25 jaar met Trzcińsko Zdrój in Polen.

 

 

 

“Twinning”, waar ging het eigenlijk om?

of beter!

“Twinning”, waar gaat het eigenlijk om?

 

 

Het begrip “Twinning” is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan toen gemeenten, die door de oorlog op één of andere manier met elkaar in contact waren gekomen, besloten om deze banden ook in vredestijd te handhaven.

Jaren later, toen de Europese Gemeenschap steeds meer haar best ging doen om van Europa iets gezamenlijks te maken, kwam men tot de conclusie dat een Verenigd Europa nooit werkelijkheid zou worden indien er grote verschillen tussen de inwoners van de landen zou blijven bestaan. Verschillen die grotendeels werden veroorzaakt door onbegrip en gebrek aan kennis over elkaars leefgewoonten en omgeving.