Twinning Vereniging Graft-De Rijp

Tekstvak: De trip naar België en de Social Evening 
gaan in verband met het Corona-virus dit jaar NIET DOOR!

 

 

 

 

 

 

Vereniging uit de burgerij.

 

 

~2019~

 

 

 

40 jaar

Twinning

25 jaar

 

 

 

In veel gemeenten worden de banden met de zustergemeente(n) vooral onderhouden door het gemeentebestuur. Dikwijls betekent dit, dat de inwoners zich nauwelijks bewust zijn van de banden met hun partnergemeente. 

 

 

 

Chalfont St. Giles

Graft-De Rijp

Trzcińsko Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de (voormalige) gemeente Graft-De Rijp is er van meet af aan bewust voor gekozen, de Twinning vooral een zaak van de inwoners te maken.

Daarom werd al direct bij het aangaan van de vriend-schapsbanden een vereniging opgericht. Deze stelt zich ten doel zoveel mogelijk groeperingen in de gemeente kennis te laten maken met het leven in de zustergemeenten.

In het jubileumjaar 2019, na 40 jaar Twinning met Chalfont St. Giles en na 25 jaar twinning met Trzcińsko Zdrój, kan geconcludeerd worden dat deze doelstelling goeddeels gerealiseerd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.20200318

<> Deze website verzamelt geen persoonsgevens <>

en

<> maakt geen gebruik van coockies <>